Privacy & veiligheid

Verwerking en opslag persoonsgegevens

Tijdens uw bezoek aan onze webwinkel verwerken wij, MVK Motoren * Motorsloop, persoonsgegevens. MVK Motoren * Motorsloop vindt uw privacy zeer belangrijk en gaat daarom zorgvuldig hier mee om. Wij verzamelen gegevens ten behoeve van het verwerken van uw bestelling. Om een bestelling te kunnen plaatsen, dient u zich te registreren. Bij deze registratie verwerken wij persoonsgegevens, zodat u deze bij het plaatsen van een bestelling niet meer hoeft in te vullen (ter uitvoering van de onze koop- en verkoopovereenkomst).

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij wij hiertoe uit hoofde van wet- en regelgeving verplicht zijn deze aan bevoegde instanties te verstrekken.

Soort gegevens

MVK Motoren * Motorsloop verzamelt c.q. verwerkt tijdens het registratie- en bestelproces de volgende gegevens:

-          Voor- en achternaam: op het door ons naar u verzonden pakket worden deze gegevens vermeld.

-          E-mailadres: u ontvangt een bevestiging per e-mail van uw registratie en bestelling. Daarnaast kunnen wij u per e-mail op de hoogte houden over het bestel- en verzendproces. Het e-mailadres wordt gebruikt ter identificatie bij het inloggen. Indien u daarvoor bij registratie of een later ogenblik voor kiest, ontvangt  u onze nieuwsbrief op het aangegeven e-mailadres.

-          Telefoonnummer: wij kunnen telefonisch contact met u opnemen over het bestel- en verzendproces of om uw eventuele vragen te beantwoorden.

-          Adres: tenzij u tijdens het bestelproces een afwijkend adres opgeeft, wordt uw bestelling bezorgd op het adres vermeld tijdens uw registratie.

-          Land/provincie/regio: de opgaaf hiervan dient ter berekening van de verzendkosten.

-          Wachtwoord: om beveiligingsdoeleinden dient u een wachtwoord op te geven, zodat oneigenlijk gebruik door anderen kunnen worden voorkomen.

-          IP-adres: ter voorkoming van fraude en oneigenlijk gebruik, leggen wij uw IP-adres vast bij de registratie, het inloggen en bestellen.

-          Datum registratie: wij passen een bewaarbeleid toe, waardoor wij na verloop van tijd uw gegevens kunnen wissen (zie ook hierna).

Het door u optioneel opgegeven faxnummer of bedrijfsnaam kunnen wij gebruiken bij de verzending en om met u in contact te treden.

Indien u gebruikmaakt van ons contactformulier, wordt in ieder geval het door u opgegeven mailadres gebruikt om met u in contact te treden. Indien u zelf andere gegevens opgeeft, zoals bijvoorbeeld uw telefoonnummer, kunnen wij deze gegevens eveneens gebruiken om met u in contact te treden.

Beveiliging en bewaarbeleid

Wij werken met een beveiligde verbinding, te herkennen aan het slotje in uw adresbalk. Daarnaast bewaren wij de door u aan ons verstrekte gegevens in een beveiligde omgeving.

U kunt ten allen tijde bij ons een verzoek indienen via het contactformulier uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt ook zelf uw gegevens inzien en wijzigen via uw persoonlijke account.

Uw gegevens blijven tot 26 maanden na uw laatste aanmelding bij onze webwinkel bewaard, tenzij u ons verzoekt uw gegevens eerder te wissen.

Cookies

Wij gebruiken cookies voor onze webwinkel.

Ten eerste betreft het hier zogenoemde functionele cookies, die nodig zijn bij het inlog- en bestelproces (sessie-id (PHPSESSID), voorkeursvaluta (currency) en voorkeurstaal (language). Deze cookies worden op uw computer geplaatst om onze webwinkel te kunnen laten functioneren.

Ten tweede gebruiken wij analytische cookies van Google Analytics (_ga, _gat_gtag_UA-109019391-1 en _gid). De gegevens die daarbij worden verzameld worden niet door ons maar door Google verwerkt. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met Google hiervoor afgesloten. Uw IP-adres wordt anoniem verwerkt en de overige gegevens worden na 26 maanden automatisch verwijderd.

MVK Motoren * Motorsloop

Drouwenerveen, juni 2018