Privacy & veiligheid

Tijdens uw bezoek aan onze website worden gegevens geregistreerd. Dit betreffen ten eerste gegevens benodigd voor het verwerken en afhandelen van bestellingen, zoals uw naam, (e-mail)adres en woonplaats. Ten tweede kunnen wij ook andere gegevens registreren, zoals uw IP-adres, datum en tijd van bezoek en geplaatste zoekopdrachten. Deze gegevens kunnen wij gebruiken voor veiligheidsdoeleinden (voorkoming fraude) en ter verbetering van onze website.